Charte graphique Pasquedelacom

COM ORANGE CMJN 0-40-100-0 / RVB 227 – 165 – 26
RAISON BLEU CMJN 100-0-0-0 / RVB 0 – 157 – 224
SENS VERT CMJN 45-0-100-0 / RVB 172 – 196 – 53
NOIR 100

Typo Montserrat